Vitalabs Inc.

Các sản phẩm VitaR do Vitalabs Inc. sản xuất. 

Vitalabs Inc. được thành lập năm 1977, trụ sở tại Atlanta, Georgia, USA. Vitalabs đã phát triển theo cấp số nhân từ khi thành lập và hiện duy trì hàng trăm công thức và sản phẩm bảo vệ sức khỏe.

Trong hơn 40 năm, Vitalabs Inc. đã vượt quá mong đợi của khách hàng về chất lượng, giá trị và dịch vụ khách hàng. Vitalabs Inc. rất đam mê trong việc tạo ra một môi trường lấy khách hàng làm trung tâm bằng kinh nghiệm, chuyên môn và hồ sơ theo dõi đã được chứng minh để đảm bảo chất lượng sản phẩm vượt trội.